Telekom Slovenije je v svojih prostorih vzpostavil INO.LAB, demonstracijsko okolje zasebnega mobilnega 5G-omrežja. Demonstracijsko okolje je namenjeno vsem zainteresiranim deležnikom, ki želijo preizkusiti prednosti tovrstnih omrežij in se vključiti v odprt proces inovacij.

INO.LAB Telekoma Slovenije je namenjen sodelovanju in preizkušanju različnih primerov rešitev, ki temeljijo na uporabi tehnologije zasebnih mobilnih 5G-omrežij. Vanj se lahko vključijo vsi zainteresirani deležniki – podjetniki, podjetja, raziskovalne in akademske organizacije in kupci, ki se želijo vključiti v odprt proces inovacij oz. implementacij različnih primerov uporabe zasebnih mobilnih omrežij, prilagojenih specifičnim potrebam in zahtevam posameznih okolij.

V demonstracijskem okolju INO.LAB-a so na voljo različni konkretni primeri uporabe zasebnih mobilnih omrežij. Tako je predstavljena vloga 5G pri digitalizaciji proizvodnje in logistike ter delovanje pametne tovarne, predstavljen je napreden daljinski nadzor strojev industrijskega interneta stvari (IIoT), način upravljanja nepremičnin in sredstev (energijsko upravljanje in nadzor objektov, pametna parkirišča ipd.), prikazan je avtomatiziran proces od prejema naročila do odpreme blaga, IT/OT kibernetska varnost zasebnih mobilnih in industrijskih omrežjih ter možnosti nadzora in upravljanja zasebnih mobilnih omrežij. Telekom Slovenije je uporabniške primere razvil skupaj s partnerji, Laboratorijem LASIM Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter podjetji Iku, Avtenta, Metronik in Spica, odprt pa je tudi za nova partnerstva.

Zasebna mobilna omrežja zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti, prilagodljivosti, zmogljivosti in varnosti znotraj omejenega območja (na primer industrijskega kompleksa, pristanišča, letališča, raziskovalnega centra, transportnega oz. distribucijskega energetskega omrežja) in za določen namen, zato imajo ključno vlogo pri digitalizaciji gospodarstva. Podjetjem prinašajo popolnoma novo raven povezljivosti, saj omogočajo hitro in stabilno povezljivost naprav z visoko stopnjo odzivnosti, kar je izjemno pomembno za implementacijo naprednih tehnologij, kot so pametne tovarne, industrijski internet stvari (IIoT), napredni logistični centri, sodobna distribucijska in energetska omrežja in podobno.

Pin It on Pinterest

Share This