Telekom Slovenije je prvi v Sloveniji naredil naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz, ki ga uporablja tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavil nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). V evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G bodo lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegali višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G. Telekom Slovenije je v prvem koraku doslej nadgradil 150 baznih postaj, s čimer je z omrežjem 4G/5G zagotovil okoli 25-odstotno pokritost. Do konca leta pričakuje, da bo pokritost prek 33-odstotna. Mobilnike, ki podpirajo 4G/5G omrežje, in komercialne pogoje bo Telekom Slovenije predstavil v kratkem, in sicer po tem, ko bodo zaključene ustrezne nadgradnje programske opreme s strani prvih proizvajalcev.

V gigabitnem mobilnem omrežju 5G bodo uporabniki že v prvi fazi dosegali višje hitrosti kot v obstoječem omrežju LTE/4G, po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov in razvoju omrežja pa bodo možne hitrosti tudi do 10 Gbit/s, znatno krajši bodo odzivni časi. Bistveno večje bodo tudi hitrosti prenosa v smeri od uporabnika proti omrežju, kar je vse bolj pomembno predvsem zaradi razvoja video storitev.

Razvoj omrežja 5G kot evolucijska nadgradnja 4G je kompleksen dolgoročen tehnološki projekt, ki zahteva napredno tehnologijo omrežja ter poznavanje in testiranje celotne verige omrežja: antenske sisteme, bazne postaje, sisteme prenosa, agregacijsko in jedrno omrežje, storitve ter terminalno opremo, ki vztrajno prihaja na trg. Zato je pri uvajanju 5G izjemno pomembno odlično poznavanje tehnologije 4G, prednost Telekoma Slovenije pri tem pa je, da je bil in da je kot edini slovenski operater aktiven v evropskih in slovenskih projektih s področja razvoja 5G.

Omrežje 5G Telekoma Slovenije zaenkrat deluje na enakih frekvenčnih pasovih, kot se uporabljajo za obstoječa mobilna omrežja, na osnovi katerih delujejo že desetletja, in ki so z vidika elektromagnetnih valovanj dokazano varna. Pri tem zaradi vse bolj naprednih tehnologij delujejo na minimalnih oddajnih močeh. Ob tem je slovenska zakonodaja na področju vplivov na okolje med najstrožjimi na svetu. Meritve morebitnih vplivov na okolje izvajajo neodvisne strokovne institucije, ki so za to pooblaščene s strani Agencije RS za okolje. Meritve nadgrajenih baznih postaj kažejo, da delujejo varno in daleč pod mejnimi vrednostmi.

Pin It on Pinterest

Share This