Telekom Slovenije, ki upravlja največje mobilno in optično omrežje v državi, priklop na svoje optično omrežje omogoča že več kot 460.000 slovenskim gospodinjstvom, skupaj z odvisno družbo GVO, ki gradi in vzdržuje širokopasovna optična omrežja, pa pol milijona gospodinjstvom. Ob tem intenzivno in skrbno vlaga tudi v krepitev in razvoj najsodobnejših mobilnih tehnologij.
Zgolj v letu 2023 je Telekom Slovenije priklop na optično omrežje omogočil dodatnim 17.000 gospodinjstvom, z mobilno tehnologijo 5G pa je pokril dodatnih 420.000 prebivalcev in okrepil zmogljivosti oziroma kapacitete celotnega mobilnega omrežja. Tako z omrežjem 5G dosega že več kot 60-odstotno pokritost prebivalstva, v letu 2025 pa bo zagotovil 99-odstotno pokritost skladno z razvojnimi potrebami, zahtevami in načrti. Tudi na ta način vodilni slovenski ponudnik celovitih telekomunikacijskih storitev in rešitev aktivno uresničuje vizijo gigabitne digitalne Slovenije do leta 2030.
Omrežje Telekoma Slovenije uporablja tudi vse več uporabnikov ostalih operaterjev v Sloveniji, ker jim Telekom Slovenije omogoča zagotavljanje kakovostnih povezav, kjer ostali operaterji nimajo svoje infrastrukture. Izjemno zmogljivo in robustno omrežje Telekoma Slovenije, ki zagotavlja visoke prenosne kapacitete, vsak dan uporablja več kot milijon uporabnikov.
Telekom Slovenije omrežje tako v ruralnih območjih kot urbanih središčih skrbno, strateško in trajnostno načrtuje in nadgrajuje na način, da uporabnikom ne glede na tehnologijo zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Zaradi izjemne zmogljivosti mobilnega omrežja uporabnikom, kjer za to ni druge možnosti, fiksne storitve (internet, televizijo in fiksno telefonijo) zagotavlja takoj, in sicer prek mobilnih tehnologij 4G in 5G.

Pin It on Pinterest

Share This