V Občini Tržič je Telekom Slovenije vzpostavil sistem pametnega parkiranja, ki za bolj učinkovito upravljanje parkirnih mest voznike samodejno usmerja na prosta parkirna mesta. Na ta način vozniki prihranijo čas, hkrati se poveča pretočnost prometa, posledično pa zmanjša onesnaženost. Z uvedbo sistema pametnega parkiranja Občina Tržič sledi zavezam krajanom prijaznega okolja in trajnostnega razvoja na področju gospodarske, prostorske in družbene preobrazbe. Sistem pametnega parkiranja je ena izmed rešitev, ki jih Telekom Slovenije zagotavlja v okviru razvoja pametnih mest.
Tehnična rešitev temelji na računalniškem vidu, ki omogoča spremljanje prostih parkirnih mest v realnem času, in analizi podatkov, ki omogoča oblikovanje ustrezne prometne strategije v mestih. Pri tem je zagotovljena visoka stopnja varnosti in zanesljivosti delovanja sistema v skladu s strogimi zahtevami varovanja osebnih podatkov. Pri uvedbi sistema pametnega parkiranja je Telekom Slovenije sodeloval s švicarskim podjetjem Parquery.
Sodobne tehnološke rešitve, ki so namenjene razvoju pametnih mest in skupnosti, omogočajo enostavno upravljanje pametne infrastrukture, storitev in procesov za izboljšanje kakovosti bivanja. Z njimi lahko skupnosti podprejo zmanjšanje emisij, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje mirujočega prometa, parkirišč in pametno razsvetljavo ter dolgoročno prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Pin It on Pinterest

Share This