Pilotni projekt spremljanja škodljivcev v vinogradih na daljavo s pomočjo storitve Trapview se preveša v zaključno fazo. Projekt, v katerem so v letošnji vinogradniški sezoni sodelovali Klet Brda, Občina Brda, Telekom Slovenije in EFOS, je na izbranem področju Goriških brd vključeval 24 pasti za daljinski nadzor križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella). Goriška brda so lep primer sodelovanja vinogradnikov in tako je bilo tudi pri tem projektu, ki je poleg zadružnikov Kleti Brda, ki združuje 400 vinogradniških družin, vključeval tudi nekatere druge vinogradnike, ki sicer ne delujejo pod okriljem Kleti Brda.

Kaj je storitev Trapview in kaj vinogradniku omogoča?

Pri storitvi Trapview gre za vzpostavitev fizične mreže pasti za škodljivce s senzorji temperature in relativne vlage. S pomočjo napredne elektronike storitev omogoča zbiranje podatkov o številu dnevnih ulovov ter temperaturi in relativni vlagi, kar predstavlja osnovo za analizo problema prisotnosti škodljivca na nadzorovani lokaciji. Z uporabo podatkov, obdelanih s pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja, uporabnik prejema podatke, kdaj, kje in kako velik bo pritisk škodljivcev.

Trapview je inovativno orodje, ki nudi pravočasne in natančne napovedi o razvoju škodljivih žuželk. Trapview platforma omogoča optimizacijo ukrepov za spremljanje in varstvo rastlin na podlagi podatkov, ki jih zbirajo avtomatske pasti za škodljivce. S pomočjo umetne inteligence se zbrani podatki obdelajo in tako nudijo informacije o populaciji škodljivcev z veliko večjo natančnostjo kot kdaj koli doslej. Na ta način uporabniki prejmejo natančne in pravočasne informacije o dinamiki razvoja populacije škodljivcev in njihovih razvojnih fazah. Na podlagi tovrstnih informacij lahko uporabniki sprejemajo boljše odločitve glede časovnega načrtovanja ukrepov varstva rastlin in dosegajo optimalno učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev.

V dveh sezonah je bilo postavljenih 24 Trapview pasti

V obdobju od marca 2021, ko se je pilotni projekt pričel, do septembra 2022, ko se pilotni projekt zaključuje, je bila v Goriških brdih vzpostavljena mreža Trapview pasti za spremljanje in napovedovanje razvojnih faz gospodarsko pomembnih škodljivcev v vinski trti. V prvi fazi projekta je bilo na izbranih lokacijah postavljenih 6 avtomatskih pasti, v letu 2022 pa je bila mreža nadgrajena z dodatnimi 12 pastmi za križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana). Dodatno je bilo v pilotni projekt daljinskega nadzora pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) v mrežo dodanih še 6 pasti. Skupno število pasti v sezoni 2022, s katerimi se je izvajala celovita storitev Trapview za vse izbrane vinogradnike je, bilo 24.

Podatki kažejo na veliko pomembnost rednega spremljanja škodljivcev na mikro lokaciji

Primerjalna analiza ulovov škodljivcev v sezonah 2021 in 2022 kaže na pomembnost spremljanja škodljivcev na mikro lokaciji. Podatki o ulovih na posamezni lokaciji kažejo, da so nekateri  vinogradi izredno obremenjeni z grozdnim sukačem in potrebujejo intenzivnejšo zaščito. Ob tem pa podatki kažejo tudi, da so področja, kjer škodljivca sploh ni ali pa je njegov pritisk zelo majhen. Spremljanje podatkov dveh sezon na isti lokaciji tudi pokaže, da se pritisk na posamezen vinograd med dvema sezonama lahko spremeni. Tudi sama analiza podatkov v časovnem okviru sezone 2022 kaže, da se dinamika ulovov znotraj posamezne

Pin It on Pinterest

Share This